Belangrijke informatie

Nieuwe locatie in IKC De Avonturier
1 Augustus 2018 opende het Integraal Kind Centrum Vught-Zuid haar deuren op locatie De Elzenburg in Vught.  De naam van dit IKC: De Avonturier.

Stichting Peuterspeelzalen Vught neemt deel aan dit nieuwe concept met peuterspeelzaal De Schatkamer

 

  • Je kunt je kind hier via deze link voor inschrijven.  

 

Een dagdeel extra

Sinds 2018 biedt Stichting Peuterspeelzalen Vught kinderen in de leeftijd van 3,5 die 2 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal komen, het 3e dagdeel gratis aan. Dit geldt voor álle locaties van de Peuterspeelzalen in Vught. Wij doen dit, omdat wij geloven dat wij je kind hiermee nog beter voorbereiden op het basisonderwijs.

 

Omvorming naar kinderopvang

Sinds 1 september 2016 vallen de peuterspeelzalen landelijk onder de Wet Kinderopvang. Dit heeft gevolgen voor de ouderbijdrage.  En de algemene voorwaarden. 

 

  • We merken dat het voor ouders lastig is om uit te rekenen wat deze omvorming betekent voor de kosten voor de Peuterspeelzalen in Vught. Daarom vind je op onze site, onder het kopje  ‘Kosten‘, in korte blokken een uitleg per gezinssituatie. Ook staat hier waar je kunt checken of je recht heb op kinderopvangtoeslag en wat je moet doen als je mogelijk recht hebt op een inkomensafhankelijke ouderbijdrage van de gemeente Vught.  

 

Vragen? Bel of mail ons

Kom je er niet uit, blijf je twijfelen over wat je nu precies per uur kwijt bent aan Peuterspeelzaalkosten? Bel of mail ons dan. Wij helpen je graag.