Welkom bij de peuterspeelzalen in Vught, specialist in spelend onderwijs

 

 

Educatieve spelprogramma’s

Gebruikmakend van educatieve spelprogramma’s kregen de afgelopen decennia duizenden Vughse kinderen de best mogelijke voorbereiding op het basisonderwijs. We hopen nog veel kinderen met ons voorschoolse programma richting passend basisonderwijs te mogen begeleiden. 

 

Leren gaat vanzelf
Wij zeggen altijd: kinderen hoef je niet te leren hoe ze moeten leren, dat gaat namelijk helemaal vanzelf. Je kunt ze wel een beetje helpen. Dat doe je thuis en dat doet straks ook de basisschool.

 

Brug naar de basisschool

Als brug tussen de veilige en gecontroleerde omgeving van thuis en het begin van de basisschool is er de peuterspeelzaal – een voorschoolse voorziening. Bij ons maakt je peuter op een speelse, thematische manier kennis met taal-, spraak- en sociaal-emotionele vaardigheden. Wij  werken met het VVE-programma Startblokken, de woordenschat van Marianne Verhallen en de rekenroutines van Fontys: Fydes.

 

 

Onderdeel van Partou kinderopvang & Kinderopvang Onder de Pannen

Vanaf 1 januari 2021 zijn de locaties De Vlindertuin 1 & 2, De Schatkamer en De Holle Bolle Boom onderdeel van Partou kinderopvang. 


Wilt u uw kind aanmelden voor de opvang op een van onze locaties of wilt u contact met ons opnemen? Tot 18 december kan dit nog via deze website. Vanaf 18 december kunt u hiervoor terecht bij Partou kinderopvang: www.partou.nl.

 

De locaties Ducky Duck en Het Hummelhonk zijn vanaf 1 januari onderdeel van Kinderopvang Onder de Pannen. Meer informatie vindt u op kinderopvangonderdepannen.net