Een peuterspeelzaal, zes vestigingen

Peuterspeelzaal Vught heeft zes locaties verspreid over Vught. 

Elke locatie zit dichtbij of in een basisschool. Je kind raakt zo
onbewust al een beetje vertrouwd met de schoolomgeving. Dit 
vergemakkelijkt de overstap op vierjarige leeftijd naar groep 1.

 

Leidster-kind ratio

Op elke groep spelen maximaal 16 kinderen per dagdeel, onder leiding van
twee gediplomeerde leidsters (diploma volgens CAO Kinderopvang).
Daarnaast zul je op onze zalen stagiaires tegenkomen, deze werken altijd boventallig.
 

Welke locatie kies je?
Als je op zoek gaat naar een peuterspeelzaal locatie voor je
kind, is het goed rekening te houden met:
* De locatie
* De openingstijden
* De dagdelen dat je kind er terecht kan
* De dagdeelcombinatie die je aanspreekt

 

Ducky Duck (in obs de Lichtstraat):
Openingstijden: 08.30-12.00 uur

maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend

dinsdagochtend – donderdagochtend

 

Holle Bolle Boom (naast RK de Schalm, vlakbij obs de Piramide):

Openingstijden: 08.30-12.00 uur
maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend

dinsdagochtend – donderdagochtend

 

Hummelhonk (in RK de Springplank):

Openingstijden: 08.30-12.00 uur
maandagochtend – dinsdagochtend

maandagochtend – donderdagochtend

dinsdagochtend – donderdagochtend

 

Schatkamer (in RK de Wieken):
Openingstijden: 08.30-12.00 uur

maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend

dinsdagochtend – donderdagochtend

 

Vlindertuin 1 (in Het Kwartier, RK het Moleven en obs de Koningslinde):
Openingstijden: 08.20-11.45 uur

maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend

dinsdagochtend – donderdagochtend

 

Vlindertuin 2 (in Het Kwartier, RK het Moleven en obs de Koningslinde):

Openingstijden: 08.20-11.45 uur

maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend