Een peuterspeelzaal, 6 vestigingen

Peuterspeelzaal Vught heeft 6 locaties verspreid over Vught. 

Elke locatie zit dichtbij of in een basisschool. Je kind raakt zo onbewust al een beetje vertrouwd met de schoolomgeving. Dit vergemakkelijkt de overstap op vierjarige leeftijd naar groep 1. 

 

Aantal leidsters per kind 

Op elke groep spelen maximaal 16 kinderen per dagdeel, onder leiding van 2 gediplomeerde leidsters (diploma volgens CAO Kinderopvang). Daarnaast zul je op onze zalen stagiaires tegenkomen. Deze werken altijd boventallig.

 

Welke locatie kies je?
Als je op zoek gaat naar een peuterspeelzaal locatie voor je kind, is het goed rekening te houden met:

  • De locatie
  • De openingstijden
  • De dagdelen dat je kind er terecht kan
  • De dagdeelcombinatie die je aanspreekt

 

Ducky Duck (in obs de Lichtstraat):
Openingstijden: 08.30-12.00 uur

maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend

 

Holle Bolle Boom (naast RK de Schalm, vlakbij obs de Piramide):

Openingstijden: 08.30-12.00 uur
maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend

dinsdagochtend – donderdagochtend

 

Hummelhonk (in RK de Springplank):

Openingstijden: 08.30-12.00 uur
maandagochtend – dinsdagochtend

maandagochtend – donderdagochtend

dinsdagochtend – donderdagochtend

 

Schatkamer (in IKC De Avonturier):
Openingstijden: 08.30-12.00 uur

maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend

dinsdagochtend – donderdagochtend

 

Vlindertuin 1 (in Het Kwartier, RK het Molenven en obs de Koningslinde):
Openingstijden: 08.20-11.45 uur

maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend

dinsdagochtend – donderdagochtend

 

Vlindertuin 2 (in Het Kwartier, RK het Moleven en obs de Koningslinde):

Openingstijden: 08.20-11.45 uur

maandagochtend – woensdagochtend

maandagochtend – vrijdagochtend

woensdagochtend- vrijdagochtend