Wat kost de peuterspeelzaal in Vught?

Als ouder/verzorger wil je natuurlijk graag weten wat het kost om je kind naar de peuterspeelzaal in Vught te brengen. Op deze webpagina proberen we dat op een zo helder mogelijke manier voor je op te schrijven. Sinds 2016 is namelijk de manier van berekenen van de ouderbijdrage vanuit overheidswege veranderd. Zo moeten tweeverdieners sinds die tijd ook voor de peuterspeelzaal kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. En geldt voor veel andere situaties dat deze ouders/verzorgers een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Voor kinderen met een zorgattentie geldt een speciale regeling. Deze vind je onderaan deze pagina. Kom je er na lezing van onderstaande informatie niet uit? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

 

Voorwaarden opvang kind zonder extra zorg

Heeft je kind geen speciale of extra zorg nodig, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Je kind mag twee dagdelen per week komen spelen, waarbij elk dagdeel  3,5 uur duurt en we uitgaan van minimaal 40 weken per jaar.
 • Gaat je kind bijna naar de basisschool, dan kun je het spelen eventueel in overleg uitbreiden tot drie dagdelen per week. 

 

Tweeverdiener? Kinderopvangtoeslag aanvragen

Werken jullie allebei? Dan moet je voor de uren dat je kind naar de peuterspeelzaal gaat kinderopvangtoeslag aanvragen. Je rekent met een uurtarief van

€ 8,25

 • Dit doe je bij de Belastingdienst, via www.toeslagen.nl.
 • Zoek voordat je dit doet het registratienummer van de peuterspeelzaal waar je kind naartoe gaat op.
 • Houdt inkomensgegevens van beide ouders gereed.

 

Registratienummer peuterspeelzaal

De locaties van Stichting Peuterspeelzalen Vught hebben de volgende registratienummers:

 

Locatie

Vlindertuin 1 & 2

(LRK)Registratienummer

313507430

Schatkamer

112014860

Hummelhonk

330834617

Holle Bolle Boom

809232650

Ducky Duck

177925619


Andere situatie? Check of je tóch recht hebt op kinderopvangtoeslag

Ben je geen tweeverdiener? Ben arbeidsongeschikt? Volg je een re-integratietraject? Volg je een voltijds studie? Ben je een alleenstaande ouder? Of leef je gescheiden van je partner en hebben jullie co-ouderschap? Dan kán het zijn dat je tóch recht hebt op kinderopvangtoeslag. Dat check je het beste hier.

 

Geen recht op kinderopvangtoeslag? Zo werkt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage van de gemeente Vught

 1. Print een Inkomensverklaring uit via MijnBelasting
 2. De Inkomensverklaring lever je samen met het formulier Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in bij peuterspeelzaal. Dat kan per print of per mail. Mail in dat geval naar info@peuterspeelzalenvught.nl
 3. Wij zullen vertrouwelijk met je gegevens omgaan.
 4. Wil je weten hoeveel je moet betalen?
  1. Check in de tabel hieronder onder welke inkomensgroep je valt (linker kolom).
  2. Check in de rechterkolom wat je eigen bijdrage per uur is. 
  3. Als je kind twee dagdelen komt, is het zeven uur per week op de peuterspeelzaal gedurende 40 weken per jaar.

 

Geen recht op kinderopvangtoeslag, wel op een inkomensafhankelijke ouderbijdrage van de gemeente

Inkomen

 

Eigen bijdrage per uur

 

 

Inkomen t/m € 18.200 per jaar

€ 1,84 

 

Inkomen van € 18.201 t/m € 25.000 per jaar

€ 2,00  

 

Inkomen van € 25.001 t/m € 35.000 per jaar

€ 2,24  

 

Inkomen van € 35.001 t/m € 50.000 per jaar

€ 2,82  

 

Inkomen van € 50.001 t/m € 70.000 per jaar

€ 3,59  

  

Inkomen vanaf € 70.001  t/m € 100.000 per jaar

€ 4,53  

 

Inkomen vanaf € 100.000 per jaar

                                                              € 5,14

  

 

Heeft je kind een zorgattentie?
Dan betaal je (per week) de eerste twee dagdelen óf via het systeem van de kinderopvangtoeslag of via het systeem van de inkomensafhankelijke bijdrage. De uitleg van beide systemen vind je hierboven. Het derde dagdeel wordt gesubsidieerd door de Gemeente Vught. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.