Ouderraad

Iedere peuterspeelzaal van Stichting Peuterspeelzalen Vught heeft 2 contactouders. Deze ouders zijn het aanspreekpunt voor ouders van kinderen die naar de betreffende locatie in Vught gaan. Sinds 1998 zijn deze contactouders verenigd in een Ouderraad. Het team en de directie van Stichting Peuterspeelzalen Vught overleggen regelmatig met de Ouderraad. 

 

Onze taken
Als Ouderraad is het onze taak om de belangen van ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen, zodat het kind een plezierig verblijf heeft op de peuterspeelzaal. Verder ondersteunen wij de pedagogisch peuterleidsters bij speciale activiteiten. Denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval et cetera.


Overlegstructuur

  • Wij vergaderen eens in de 3 maanden met de leidsters van de betreffende zaal waarvoor we contactouder zijn.
  • Daarnaast vergaderen wij ongeveer om de 8 weken zonder de leidsters met alle contactouders van alle zalen.

 

Op deze manier zijn we altijd goed op de hoogte van wat er in de ‘eigen’ zaal speelt en weten we ook hoe het op de andere locaties reilt en zeilt.