Inspectierapporten
De GGD inspecteert regelmatig de zalen van Stichting Peuterspeelzalen Vught. De bevindingen vind je in de openbare inspectierapporten onderaan deze webpagina.

 

Veiligheid en gezondheid

Stichting Peuterspeelzalen Vught (SPV) staat voor een veilige, gezonde, gezellige en professionele omgeving. Als ouder moet je er op kunnen vertrouwen dat je peuter niets kan overkomen. En dat áls er iets gebeurt, er snel professionele hulp is.

 • Die veiligheid bestaat bijvoorbeeld uit richtlijnen voor toezicht en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) die wij in 2009 hebben opgesteld.
  • Deze RI&E voeren wij elk jaar opnieuw uit.
 • Als wij het hebben over gezondheid, dan gaat het over de omgang met zieke kinderen, wat te doen in noodsituaties, maar ook over persoonlijke hygiëne en voeding.
  • Daarom is de locatie/het gebouw waarin de peuterspeelzaal is gevestigd een gezonde, schone en veilige plek.
  • Hebben al onze pedagogisch peuterleidsters een BHV/reanimatie/kinder-EHBO diploma.
  • En hanteren wij als Stichting Peuterspeelzalen Vught een protocol om kindermishandeling te signaleren en te bestrijden: Meldcode Kindermishandeling.
 • Professionaliteit staat voor hoe wij de peuterspeelzaal leiden. Van pedagogisch peuterleidster tot bestuurder tot oudercommissie. Maar ook voor de wijze waarop wij observeren en signaleren.
 • In het PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN kun je de vele facetten van de veiligheid en gezondheid binnen SPV uitgebreid lezen. 

 

GGD Rapporten

GGD rapport peuterspeelzaal de Vlindertuin

GGD rapport peuterspeelzaal de Holle Bolle Boom

GGD rapport peuterspeelzaal het Hummelhonk

GGD rapport peuterspeelzaal Ducky Duck

GGD rapport peuterspeelzaal de Schatkamer