VVE

In het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) werken alle pedagogisch peuterleidsters van Stichting Peuterspeelzalen Vught met het VVE programma Startblokken. Startblokken richt zich op peuters en jonge kleuters. Deze laatste groep krijgt dit programma ook vaak op de basisschool aangeboden. Veiligheid staat centraal bij het aanbieden van Startblokken. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, staat het open voor betekenisvolle activiteiten. Daarmee bedoelen wij, dat de activiteiten voor kinderen interessant en uitdagend zijn en aansluiten bij hun belevingswereld. Bij peuters staat de spelontwikkeling centraal. Startblokken wil kinderen ook laten leren door ze te laten ervaren. Hierdoor krijgt het betekenis voor ze en zijn ze meer betrokken. Om dit te realiseren maakt Startblokken gebruik van thema’s en is het voorlezen van prentenboeken een belangrijk onderdeel. 

 

 

 

Uitlokken tot ontwikkeling
De pedagogisch peuterleidsters observeren kinderen zorgvuldig en nemen deel aan de activiteiten van de kinderen. Binnen die activiteiten lokken zij kinderen uit tot ontwikkeling. Door hun observaties systematisch te registreren, zijn de leidsters goed op de hoogte van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en kunnen ze hun interventies doelgericht kiezen. Natuurlijk werken we daarbij veelvuldig met thema’s die aansluiten bij wat leeft in de groep. De duur van een thema hangt af van de betrokkenheid van de kinderen.