Sinds 1 september 2016 vallen de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang. Hierop zijn de volgende algemene- en aanvullende voorwaarden van toepassing. Lees deze voordat je je kind bij ons inschrijft.

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor kinderopvang.

Klik hier voor de aanvullende voorwaarden.

 

Heb je na lezing van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op.