Plaatsing

Bij de peuterspeelzaal in Vught is plek voor kinderen met en kinderen zonder een zorgattentie. Voor beide groepen geldt, dat de minimum leeftijd om bij ons te mogen komen spelen 2 jaar is. Andere zaken van belang zijn:

 

  • Is er geen wachtlijst voor de zaal van je keuze dan kan je kind vaak op of vlak na de dag dat het 2 werd bij ons terecht.
  • Is er wel een wachtlijst voor de zaal van je keuze, dan kan het zijn dat je kind wat langer moet wachten voordat het kan komen spelen.
  • Wij laten je minimaal 8 weken voor de plaatsing weten dat je kind bij ons kan komen spelen. 
  • Dat kan per mail of telefonisch gebeuren.
  • Valt er onverwachts eerder een plaats open, dan kan het zijn dat we je korter van te voren bellen dat je kind welkom is op de zaal.
  • Peuters die later in Vught zijn komen wonen  krijgen voorrang bij plaatsing. Hun ouders/verzorgers konden zich namelijk niet eerder inschrijven.

 

Aantal dagdelen per week/per jaar kind zonder extra zorg

Heeft je kind geen speciale of extra zorg nodig, dan gelden de volgende voorwaarden:

 

  • Je kind mag 2 dagdelen per week komen spelen. Elk dagdeel duurt maximaal 3,5 uur duurt en we gaan uit van minimaal 40 weken per jaar.
  • Gaat je kind bijna naar de basisschool, dan kun je het spelen eventueel in overleg uitbreiden tot 3 dagdelen per week.

 

Tot welke leeftijd mag je kind komen spelen?
De meeste peuters bezoeken de peuterspeelzaal tot de leeftijd van 4 jaar. Besluit je echter in overleg met de pedagogisch peuterleidster dat je kind nog niet toe is aan de basisschool, of is daar een plaatsingsstop? Dan mag je kind bij wijze van uitzondering tot de leeftijd van 5 jaar naar de peuterspeelzaal komen. Let op: dit gaat áltijd in overleg.

 

Voorwaarden opvang kind met een zorgattentie
Sommige peuters plaatsen wij tussentijds. Dit gaat om peuters met een medische indicatie of doorverwijzing van consultatiebureau of jeugdzorg. Dit noemen wij kinderen met een zorgattentie. Voor hen gelden de volgende voorwaarden:

 

  • De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) omvat per week 3 dagdelen van 3,5 uur of tenminste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling op allerlei gebied.
  • Het 3e dagdeel voor kinderen met een zorgattentie  is gratis. Dit uur geef je niet op bij het aanvragen van zorgtoeslag/kinderopvangbijdrage!

 

Lees altijd de voorwaarden

Lees voordat je je kind inschrijft altijd de algemene- en aanvullende voorwaarden.

 

Neem contact op bij vragen

Heb je na lezing van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op.