Plaatsing

Bij de peuterspeelzaal in Vught is plek voor kinderen met en kinderen zonder een zorgattentie. Voor beide groepen geldt, dat de minimum leeftijd om bij ons te mogen komen spelen twee jaar is.

 

  • Of je kind ook echt op die dag bij ons terecht kan is afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een wachtlijst. Dit verschilt per locatie.
  • Is er plek op de aangegeven tijd, dan hoor je minimaal acht weken voor de plaatsing dat je kind bij ons kan komen spelen.
  • Dat kan per mail of telefonisch gebeuren. Valt er onverwachts eerder een plaats open, dan kan deze periode korter zijn.

 

Een uitzondering op deze regels vormen:

  • Peuters die later in Vught zijn komen wonen. Zij hebben voorrang bij plaatsing op andere peuters, omdat zij niet in de gelegenheid waren zich al eerder in te schrijven.
  • Kinderen met een zorgattentie. Als er wachtlijsten zijn bij de peuterspeelzalen krijgen zij voorrang.

 

Voorwaarden opvang kind zonder extra zorg

Heeft je kind geen speciale of extra zorg nodig, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Je kind mag twee dagdelen per week komen spelen, waarbij elk dagdeel maximaal 3,5 uur duurt en we uitgaan van minimaal 40 weken per jaar.
  • Gaat je kind bijna naar de basisschool, dan kun je het spelen eventueel in overleg uitbreiden tot drie dagdelen per week.

 

Leeftijdsgrens
De meeste peuters bezoeken de peuterspeelzaal tot de leeftijd van vier jaar. Besluit je echter in overleg met de pedagogisch peuterleidster dat je kind nog niet toe is aan de basisschool, of is daar een plaatsingsstop? Dan mag je kind bij wijze van uitzondering tot de leeftijd van vijf jaar naar de peuterspeelzaal komen. Let op: dit gaat áltijd in overleg.

 

Voorwaarden opvang kind met een zorgattentie
Sommige peuters plaatsen wij tussentijds. Dit gaat om peuters met een medische indicatie of doorverwijzing van consultatiebureau of jeugdzorg. Dit noemen wij kinderen met een zorgattentie. Voor hen gelden de volgende voorwaarden:

  • De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) omvat per week drie dagdelen van 3,5 uur of tenminste tien uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling op allerlei gebied.
  • In 2017 is het derde dagdeel voor kinderen met een zorgattentie gratis. 

 

Lees voordat je je kind inschrijft altijd de algemene- en aanvullende voorwaarden.

 

Heb je na lezing van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op.